Hartelijk welkom!

Hartelijk welkom!

Op 29 oktober 2017 werd in de Dorpskerk in een feestelijke dienst de hereniging gevierd van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Vorden. Zij zullen samen als één protestantse gemeente 'de lofzang gaande houden' als de Protestantse Gemeente Vorden. Daarmee is de afkorting 'i.w.' verdwenen. Van de feestelijke dienst staat een serie foto's in het fotoboek.

Er is een gevleugelde uitspraak dat je 'in Vorden iemand kan worden'. Toegegeven, 't is nogal pretentieuze rijmelarij: een mens kan immers overal wel iemand worden. Daarvoor hoef je niet perse in de Parel van de Achterhoek te wonen, acht kastelen binnen je gemeentegrenzen te hebben, omgeven te zijn door dat adembenemend mooie coulissenlandschap, of als hemelse vingerwijzing de Dorpskerk boven alles en iedereen te zien uittorenen.

Ook elders in de wereld 'die God zo lief had' en heeft kan een mens iemand worden. Laten we het er daarom maar op houden dat dat ook in Vorden kan. Als Protestantse Gemeente Vorden (per 29-10-2017) willen we niets liever dan er aan bijdragen dat mensen ten volle tot ontplooiing komen, of - zoals de Bijbel dat zegt - dat mensen zichzelf als medemens en als mens Gods leren verstaan.

 

Diensten

Elke zondag wordt er een dienst gehouden in de Dorpskerk. De diensten beginnen om 10.00 uur. De Dorpskerk staat in het centrum van de dorpskern Vorden. Achter de kerk aan de Kerkstraat is het gemeentecentrum van de PG Vorden 'De Voorde'. Op zondag zijn daar de kindernevendienst en de kinderoppas te vinden.

 

Luisteren

Klik op onderstaande video om de live dienst te beluisteren.

 

Koffie

Aansluitend aan de dienst is er een mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken. Op de eerste zondag van de maand kan men, na het koffiedrinken, deelnemen aan een eenvoudige lunch in De Voorde.

Nieuws

 • Op zoek naar vrijwilligers

  De Protestantse Gemeente Vorden en de Raad van Kerken Vorden zijn op zoek naar vrijwilligers.

  In de kerkenraad van PG Vorden ontbreekt nog een ouderling. Wie wil dit pastorale werk voor een periode van 4 jaar op zich nemen? U kunt zich melden bij de scriba of u kunt namen aan de scriba doorgeven van gemeenteleden die benaderd zouden kunnen worden.

  De gemeenteleden die de bloemen- en moestuin achter De Voorde bijhouden, hebben behoefte aan versterking. Bent u een tuinliefhebber en wilt u meedoen, neem dan contact op met Gerda Ellenkamp of Wim Wassink

  De Raad van Kerken Vorden zoekt nog een lid van de protestantse geleding. Aanmelden kan bij de scriba.

   
 • Bevestigingsdienst ds. Ruben den Hertog

  Protestantse Gemeente Vorden verwelkomt nieuwe predikant
  In een feestelijk dienst werd zondag 24 februari ds. Ruben den Hertog door zijn collega ds. Freek Brandenburg verbonden aan de Protestantse Gemeente Vorden. Veel gemeenteleden, familie, vrienden, vertegenwoordigers van andere kerken en de burgerlijke gemeente Bronckhorst waren naar de Dorpskerk gekomen om de dienst van intrede van ds. Ruben den Hertog mee te maken.
  De dienst werd omlijst door muzikale medewerking van de cantorij o.l.v. Wilbert Berendsen, Henny Blaak op saxofoon en de vaste organist Mirjam Berendsen op orgel en piano. Na de dienst werd Ruben met zijn gezin welkom geheten door de voorzitter van de kerkenraad Ria Aartsen, die hem in de gemeente en dorp Vorden een goede gezegende tijd toewenste. Daarna was er voor de aanwezigen gelegenheid hem en zijn vrouw de hand te schudden onder het genot van een kopje koffie.

  Foto's van de dienst in het fotoboek.

  In het kerkblad VOORal van februari 2019 staat een uitgebreid interview met Ruben den Hartog.

   
 • Van bonnen naar munten

  Onlangs heeft de kerkenraad besloten om over te gaan van collectebonnen naar collectemunten. Eén van de redenen is, dat de munten hergebruikt kunnen worden. Er zijn munten van €1,-- en €2,--. 

  Zoals u weet heeft de PG Vorden een ANBI-status. Het betekent dat u giften van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. U heeft daarvoor wel een bewijs nodig. Bij de aflevering van de munten krijgt u een bon die u moet bewaren als bewijs van de giften aan de PG Vorden.

  Klik hier voor de bestelbon.

  De bestelbon staat ook op de pagina van de kerkrentmeesters.

   

Repetitie cantorij

Categorie
PG Vorden
Datum
14 september 2018 19:00
Locatie
Dorpskerk
 
 

Alle datums

 • 14 september 2018 19:00

Powered by iCagenda

Back to Top