Hartelijk welkom!

Maatregelen ivm coronavirus

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Vorden heeft, gezien de ontwikkelingen rond het COVID-19-virus besloten om alle samenkomsten voor de duur van de maatregelen af te gelasten. Dit omvat de vergaderingen, wijkbijeenkomsten en erediensten. Enkel het moderamen zal van week tot week overleggen over de te nemen maatregelen. Via deze website, zondagsbrief en andere kanalen wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Vanaf komende zondagochtend houden we in de Dorpskerk op de gebruikelijke tijd van 10.00 uur eenvoudige diensten, die u thuis via onze website kunt meevieren. Deze diensten zijn gesloten voor publiek.

Heeft u behoefte aan een praatje neem dan contact op met je contactpersoon, wijkouderling of predikant. We maken er graag tijd voor.

ds. Freek Brandenburg                                            0315 617303    fw.brandenburg@pgvorden.nl
ds. Ruben den Hertog                                              0575 474810     r.denhertog@pgvorden.nl
Corry Peters, wijkouderling Noord-binnen                  0575 552411      c.peters@pgvorden.nl
Henk Vriend, wijkouderling Zuid-binnen                     0575 551154      h.vriend@pgvorden.nl   
Tanny Caljouw, wijkouderling Noord-buiten                0575 472349      t.caljouw@pgvorden.nl
Dick Norde, wijkouderling Zuid-buiten                        0575 551622      d.norde@pgvorden.nl

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de scriba van onze gemeente Francien Labeur of je wijkouderling. Op de zondagen wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

 

Diensten

Elke zondag wordt er een dienst gehouden in de Dorpskerk. De diensten beginnen om 10.00 uur. De Dorpskerk staat in het centrum van de dorpskern Vorden. Achter de kerk aan de Kerkstraat is het gemeentecentrum van de PG Vorden 'De Voorde'. Op zondag zijn daar de kindernevendienst en de kinderoppas te vinden.

 

Luisteren

Klik op onderstaande video om de live dienst te beluisteren.

 

Koffie

Aansluitend aan de dienst is er een mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken. Op de eerste zondag van de maand kan men, na het koffiedrinken, deelnemen aan een eenvoudige lunch in De Voorde.

Nieuws

Back to Top