Kerkelijke gebouwen

Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Vorden is de Dorpskerk in het centrum van Vorden.
Het gemeentecentrum  is De Voorde, 0575-551712

Meer informatie over de kosters van de beide kerken leest u onder Kostersteams
Meer informatie over de geschiedenis van de Dorpskerk vindt u hier.

Back to Top