Hartelijk welkom!

Op 29 oktober 2017 werd in de Dorpskerk in een feestelijke dienst de hereniging gevierd van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Vorden. Zij zullen samen als één protestantse gemeente 'de lofzang gaande houden' als de Protestantse Gemeente Vorden. Daarmee is de afkorting 'i.w.' verdwenen. Van de feestelijke dienst staat een serie foto's in het fotoboek.

Er is een gevleugelde uitspraak dat je 'in Vorden iemand kan worden'. Toegegeven, 't is nogal pretentieuze rijmelarij: een mens kan immers overal wel iemand worden. Daarvoor hoef je niet perse in de Parel van de Achterhoek te wonen, acht kastelen binnen je gemeentegrenzen te hebben, omgeven te zijn door dat adembenemend mooie coulissenlandschap, of als hemelse vingerwijzing de Dorpskerk boven alles en iedereen te zien uittorenen.

Ook elders in de wereld 'die God zo lief had' en heeft kan een mens iemand worden. Laten we het er daarom maar op houden dat dat ook in Vorden kan. Als Protestantse Gemeente Vorden (per 29-10-2017) willen we niets liever dan er aan bijdragen dat mensen ten volle tot ontplooiing komen, of - zoals de Bijbel dat zegt - dat mensen zichzelf als medemens en als mens Gods leren verstaan.

Wat heeft onze gemeente daartoe zoal te bieden? Nu, allereerst bent u / ben jij natuurlijk hartelijk welkom als kerkganger. Iedere zondagmorgen staat al de deur van het kerkgebouw wijd open om vanaf 10.00 uur samen met anderen naar Gods Woord te luisteren, te bidden, en de lofzang gaande te houden. Er wordt in de vieringen voluit de gelegenheid geboden om weer op verhaal te komen.

Verder zijn er uitdagingen genoeg om als vrijwilliger aan de slag te gaan: van kinderoppas via kindernevendienst- en jeugdwerk tot en met het ouderenbezoekwerk. Werk te over dus. Ondanks de ongeveer 400 vrijwilligers zijn er nog tientallen vacatures. Iedereen is begaafd, dus mogelijkheden tot inzet te over.

Maar naast kerkganger en vrijwilliger te zijn, valt er ook de nodige kennis op te steken. Gelovigen blijven leerlingen, en het aanbod van 'Ontmoeting en Inspiratie' is bedoeld om te blijven leren. In het kerkblad en op deze website wordt het aanbod gepubliceerd. En dan zal blijken dat u ook als pelgrim op weg kan: gemeenteleden maakten reeds reizen naar Rome en Israël.

Zomaar een kleine greep uit de mogelijkheden om in de Protestantse Gemeente te Vorden  iemand te worden: gelovige, kerkganger, vrijwilliger, leerling, pelgrim en wat dies meer zij.
Nogmaals, iemand worden kan je gelukkig overal. Maar wanneer je dan toch in de buurt bent van die eeuwenoude Dorpskerk, weet dan: ook in Vorden............

 

Back to Top