ZWO-commissie

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) is opgeheven en de taken worden nu gedaan door het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Vorden. Zij ziet het als haar opdracht om gemeenteleden bewust te maken van de problemen elders in de wereld. Zij probeert hen te betrekken bij het werk van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

Zij doet dit door:

* kerken in de wereld te helpen om het evangelie van Jezus Christus door te geven: ZENDING;
* kerken, organisaties en instellingen elders in de wereld te helpen met het scheppen van ruimte voor mensen in hun wereld van armoede, honger en gebrek op velerlei terrein: WERELDDIACONAAT;
* kerken, organisaties, instellingen en personen te ondersteunen die opkomen voor de mensen die onrecht wordt aangedaan, of die door maatschappijstructuren in de knel zitten: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.

Back to Top