Plaatselijke regeling PG Vorden

Iedere protestantse gemeente in de PKN moet beschikken over een plaatselijke regeling, waarin staat welke regelingen voor een bepaalde gemeente gelden. Regelingen mogen uiteraard niet in strijd zijn met de geldende kerkorde van de PKN.

Kilk hier de de plaatselijke regeling van de PG Vorden.

Back to Top