Dorpskerk

Elke zondag wordt een dienst gehouden in de Dorpskerk. De diensten beginnen om 10:00 uur.

Iedere maand organiseert de gezamenlijke evangelisatiecommissie een zangdienst 'Vorden zingt', deze dienst begint standaard om 19.00 uur.

Iedere eerste zondag van de maand worden gemeenteleden uitgenodigd om na de dienst en na het koffiedrinken in de 'Achterhoek' samen een eenvoudige lunch te gebruiken in de Voorde.

In het zomerseizoen is de Dorpskerk op bepaalde dagen geopend voor mensen die het interieur van de kerk willen bekijken. In de maanden juni t/m augustus is er op donderdagen een toeristenconcert. Ga voor informatie over de concerten naar de website van Vrienden van de Dorpskerk Vorden.

Alle diensten staan vermeld op de achterzijde van het kerkblad Vooral en in de agenda
I
n de 'Stille Week' en op Hemelvaartsdag zijn er andere aanvangstijden. Zie hiervoor de agenda.

 

Back to Top