Bijzondere diensten

'Vorden Zingt'
Om de maand organiseert de evangeliesatiecommissie een zangdienst in de Dorpskerk. Als u een mooi lied wil laten zingen, geef dat dan door aan Ria Wijnhoud, telefoon: 552454 of aan Doetie Luppen, telefoon: 553757.

Andere bijzondere diensten in het jaar zijn b.v.:

  • Biddag en dankdag voor gewas en arbeid;
  • 2.0 diensten - experimentele diensten in de Dorpskerk; 
  • Jeugd- en gezinsdiensten ( waaronder b.v. Palmpasen en de Schoenendoosdienst in november) 
  • Kerstnachtdiensten in de Dorpskerk;
  • Diensten in de laatste week voor Pasen;
  • Startdienst voor de kerken in Vorden i.v.m. de opening van een seizoen;
  • Dienst op ´Eeuwigheidszondag´ (laatste zondag van het kerkeljk jaar), waarvoor nabestaanden van overleden gemeenteleden worden uitgenodigd;
  • Openluchtdienst in de 'Groene Kathedraal' bij kasteel Vorden.

Van al deze diensten staat informatie over datum, aanvangstijd, voorgangers en andere medewerkenden aan de diensten in het kerkblad 'VOORal' en in de Agenda op deze site.

Zondag 17 maart 2.0-dienst in de Dorpskerk.
Ds. Freek Brandenburg was de voorganger in de dienst. Thema van deze dienst: ‘Sta je op?’
In de dienst konden we luisteren, zingen, kijken, iets zeggen, schrijven, tekenen, stelling nemen …..
Kortom van alles te doen. Alles passend bij het thema van de dienst.
Wat zou jij doen als…? Zou jij iets doen als…?
Na de overdenking door ds. Freek, kon je op verschillende plekken in de kerk iets doen.
• Muurdiscussie: * Wanneer ben je opgestaan voor iets? * Waar loop je warm voor? * Weet je nog wat je dacht of deed op…..?
• Meditatie
• 10 foto’s waarvoor je op zou kunnen staan. Plak er een sticker bij.
• Vrij tekenen of een mandala inkleuren
• Gebedsmand. Waarvoor zou je willen bidden.
• Kaarsje aansteken
• Luisteren naar muziek
Een dienst anders dan anders, fijn om er bij te zijn.
Zou u of jij, jong of oud, het ook leuk vinden om eens met een voorbereiding van een 2.0-dienst mee te helpen, dan ben je welkom. Geef het door aan Christiaan Wichers (2.0-dienst commissie) of Wilma Hebbink (jeugdouderling).
De eerstvolgende 2.0-dienst is op zondag 16 juni 2019

Back to Top