Dienst in de Groene Kathedraal

Op 7 juli werd de jaarlijkse openluchtdienst weer gehouden in de "Groene Kathedraal."

Ongeveer 150 mensen bezochten die dienst met het thema "Jij bent geliefd"
Het weer was iets minder dan de voorgaande dagen en er was zelfs een enkel spatje regen. Ondanks dat was het een mooie dienst. Onze eigen band Spirit verzorgde prima de muziek.
De spreker Geert Mollema uit Veenendaal hield een pakkende overdenking: Wij zijn geen knechten maar kinderen van God. We hoeven het niet te verdienen door hard te werken. Maar de Vader vragen om Zijn kind te mogen zijn. Hij wees daarbij op het verhaal van de verloren zoon.
Voor het kindergedeelte werden lachspiegels gebruikt. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, dik dun groot of klein: God houdt van jou. We zongen met elkaar een kinderlied dat hier over gaat.
De kinderen kregen een toepasselijk spiegeltje en gingen daar een mooi doosje voor maken bij het kinderprogramma. Na afloop was er koffie voor iedereen en een zomerse Elisabethbode.
Er waren rozen om mee te nemen voor mensen die wel een bemoediging konden gebruiken. Hier werd volop gebruik van gemaakt.
Alle mensen die een aandeel hadden in deze dienst hartelijk bedankt!

 

Vakantie predikanten zomer 2019

Ds. Freek Brandenburg is met vakantie van 24 juli-14 augustus.

Ds. Ruben den Hertog is met vakantie van 28 juli-10 augustus.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba of uw wijkouderling.

Van bonnen naar munten

Onlangs heeft de kerkenraad besloten om over te gaan van collectebonnen naar collectemunten. Eén van de redenen is, dat de munten hergebruikt kunnen worden. Er zijn munten van €1,-- en €2,--. 

Zoals u weet heeft de PG Vorden een ANBI-status. Het betekent dat u giften van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. U heeft daarvoor wel een bewijs nodig. Bij de aflevering van de munten krijgt u een bon die u moet bewaren als bewijs van de giften aan de PG Vorden.

Klik hier voor de bestelbon.

De bestelbon staat ook op de pagina van de kerkrentmeesters.

 

Back to Top