Hartelijk welkom!

Hartelijk welkom!

Er is een gevleugelde uitspraak dat je 'in Vorden iemand kan worden'. Toegegeven, 't is nogal pretentieuze rijmelarij: een mens kan immers overal wel iemand worden. Daarvoor hoef je niet perse in de Parel van de Achterhoek te wonen, acht kastelen binnen je gemeentegrenzen te hebben, omgeven te zijn door dat adembenemend mooie coulissenlandschap, of als hemelse vingerwijzing de Dorpskerk boven alles en iedereen te zien uittorenen.

Ook elders in de wereld 'die God zo lief had' en heeft kan een mens iemand worden. Laten we het er daarom maar op houden dat dat ook in Vorden kan. Als Protestantse Gemeente (i.w.) te Vorden willen we niets liever dan er aan bijdragen dat mensen ten volle tot ontplooiing komen, of - zoals de Bijbel dat zegt - dat mensen zichzelf als medemens en als mens Gods leren verstaan.

Voordat we iets over die bijdragen vermelden is het nodig toe te geven dat we als Protestantse Gemeente te Vorden zelf ook nog 'in wording' zijn. Sinds 1 januari 2009 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente een federatie aangegaan. Momenteel bestaan we nog uit twee kerken, maar we groeien door toenemende samenwerking naar elkaar toe. Binnen afzienbare tijd bestaat de gegronde hoop dat we worden wat we behoren te zijn: die ene Protestantse Gemeente te Vorden!

 

Diensten

Elke zondag wordt er een dienst gehouden in de Gereformeerde Kerk en in de Dorpskerk. De diensten beginnen om 10.00 uur. Gezamenlijke diensten worden afwisselend in één van de kerken gehouden.

 

Luisteren

Klik hier voor een rechtstreekse uitzending van de hervormde wijkgemeente.

Klik hier voor een rechtstreekse uitzending van de gereformeerde wijkgemeente.

 

Koffie

Aansluitend aan de dienst is er een mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken.

Nieuws

 • Afscheid Rijkje Eggersman

  Op vrijdagavond werd na de weeksluiting afscheid genomen van Rijkje Eggersman als lid van de vrijwilligersgroepvoor de wweksluitingen in de Wehmehof. Ze werd toegesproken door Riek Klein Bramel die vertelde dat ze ruim 13 jaar veel werk heeft gedaan om de weeksluitingen goed te laten verlopen. Ze neemt afscheid omdat ze met haar man Henk, die bij het afscheid aanwezig was, binnenkort naar Driebergen gaan verhuizen.

  Lees meer...  
 • Bestelbon collectebonnen

  Op de website was nog geen bestelbon voor de collectebonnen van de Hervormde Gemeente Vorden te vinden. Er is nu weer een bestelbon beschikbaar. De bon is te vinden via een link op de pagina van de kerkrentmeesters. Het is een PDF-file die uitgeprint kan worden en opgestuurd naar het kerkelijk bureau. Na betaling van het totaalbedrag worden de bonnen thuis bezorgd.

   
 • 2.0 Dienst met ds. Pim Brouwer

  ´Afscheid nemen bestaat niet´
  In deze 2.0 dienst op 21 mei ging Pim Brouwer voor en we volgden de klassieke liturgie zoals heel vaak op zondagochtend gebeurt. Maar nu stonden we meer bij stil wat de betekenis van een bepaald onderdeel en was er ook een moderne vorm. Zoals bijvoorbeeld het kyriegebed. In dit gebed mogen we bidden voor de wereld en vragen om Gods ontferming, om Gods zorg. We deden dit door naar beelden te kijken uit het wereldnieuws en in onszelf daarvoor te bidden.

  Lees meer...
Back to Top