Jeugd en jongeren

Jeugd en jongeren en de jeugdouderling

Een jeugdouderling heeft hart voor jeugd en kerk. Hij/zij is een schakel tussen het jeugdwerk en de kerkenraad. Hierdoor blijven jongeren en ouderen in de kerk met elkaar in contact. De jeugdouderling draagt eraan bij dat jongeren betrokken blijven bij het kerkenwerk. Het werk van de jeugdouderling wordt ook wel jeugd- en jongerenpastoraat genoemd. De definitie daarvan luidt: het samen met jeugd en jongvolwassenen zoeken naar eigen wegen om in hun situatie het evangelie te verstaan en daaruit te leven. 
Een jeugdouderling kan dit natuurlijk niet alleen. Hij/zij heeft medewerkers nodig die samen met hem/haar het jeugdwerk verzorgen. Als het goed is, wordt een je een soort "spin" in het web van het kerkelijk jeugdwerk. Dat web is er, maar de spin is vertrokken ...
Zeg eens, is dat niks voor jou? Als jij niet ... wie dan wel? Neem contact op met mij. De jeugdouderling isWilma Hebbink, 0575-552820

N.B.: Het clubwerk is helemaal gestopt. Daar voor in de plaats komen allerlei activiteiten voor de jeugd. Men is bezig met de voorbereiding. Binnenkort verschijnt hierover informatie op deze pagina en natuurijk ook in het kerkblad.

 

Back to Top