Kapel Wildenborch

In het kader van de hereniging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk in Vorden is besloten om geen diensten meer te houden in de Kapel van de Wildenborch. De laatste dienst was op 8 oktober 2017. Alle diensten op het rooster worden voortaan gehouden in de Dorpskerk in het centrum van de dorpsgemeenschap Vorden.

Informatie over de diensten van de PG Vorden in de Dorpskerk staat in het kerkblad en in de agenda.

WAARDIG KERKELIJK AFSCHEID VAN KAPEL WILDENBORCH.
Zondagmorgen 8 oktober jl. vond de laatste kerkdienst in de Kapel op de Wildenborch plaats. Decennia lang was er eens per maand een kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente te Vorden. Nu de hereniging tussen gereformeerden en hervormden in het dorp op handen is en zij samen de nieuwe Protestantse Gemeente Vorden gaan vormen,  is besloten vanaf 29 oktober a.s. iedere zondagmorgen de eredienst te houden in de Dorpskerk. Een impressie vanuit de Kapel….Kapeldienst.Ruimschoots voor aanvangstijd weten veel kerkgangers de Kapel te vinden. De paaskaars brandt. Slechts een enkele stoel is nog vrij. Bewoners van het buurtschap de Wildenborch, maar ook gemeenteleden uit het dorp Vorden en een enkele kampeerder van  één van de campings in de buurt: vóór mij zit een echtpaar uit Utrecht, dat dit weekend nog wil genieten van de herfstkleuren in de Achterhoek……maar graag eerst vanochtend ter kerke gaat in de Kapel.

STILTE.
Klokslag 10.00 uur houdt het geroezemoes van de kerkgangers op en komt de voorganger ds. Jan Kool, predikant van de Hervormde Gemeente te Vorden, de kerkzaal binnen. Na een kort welkomstwoord van de dienstdoende ouderling, mevr. Ria Aartsen, begint ook deze laatste kerkdienst in de Kapel met een ogenblik stilte…. Voor het aangezicht van de Heer….  Er wordt veel gezongen, aandachtig geluisterd, gesproken, gebeden… Kees van Dusseldorp bespeelt het orgel en begeleidt de gemeentezang. Uit het Nieuwe Liedboek zingen we de openingspsalm (122): “Hoe zijn de stammen opgegaan, hier gingen ons de voeten voor, der pelgrims, die de Heer verkoor…….” Kom ga met ons en doe als wij”….In de prediking gaat ds. Kool – n.a.v. een tekst uit het Johannes-evangelie - in op de vraag : “waar is God? Hier in de Kapel? In zoveel kerkgebouwen, waar ook ter wereld worden erediensten gehouden, ook in ons dorp, op meerdere plekken, ook bij onze rooms-katholieke broeders en zusters in het dorp. Overal waar gelovigen samenkomen om God te zoeken en te loven, daar is Hij …ook in deze Kapel…. Waar twee of drie in Zijn naam bijeen zijn, zal ook Hij zijn.

Vlak vóór het einde van de dienst krijgt de heer Reint Mennink het woord. Hij schetst onder de titel “Kapelse herinneringen” in kort bestek de geschiedenis van de Kapel. Het was in het jaar 1850 toen de eerste kapel- een klein houten gebouwtje- werd geschonken aan de Wildenborchse school, die in eerste instantie was bedoeld voor de zondagschool. Later werden er de kerkdiensten gehouden.“Het was eenvoudiger dat de predikant naar de Wildenborch kwam, dan hoefden de Wildenborchse kerkgangers niet naar Vorden te gaan“, aldus spreker. Vervolgens sprak de heer Johan Pardijs een woord van dank aan alle vrijwilligers en overhandigde mevr. Ria Aartsen bloemen aan een aantal van hen, die door de jaren heen deze kerkdiensten mogelijk hebben gemaakt.Deze bijzondere laatste viering wordt afgesloten met het toepasselijke lied “ Ga met God en Hij zal bij je zijn, jou nabij op al je wegen…”Ds. Kool spreekt de Zegen uit … en dooft de Paaskaars. En zo is het “onttrekken aan de eredienst”(in kerkelijke taal) van de Kapel een feit.

Ontmoeting met elkaar.
Na afloop is de kerkzaal in een mum van tijd omgebouwd en staan er tafels en stoelen. Koffie, thee en wat lekkers erbij vergezellen de ontmoeting met elkaar. Deze keer voor het laatst, het was een bijzonder samenzijn deze ochtend in de Kapel. Weliswaar met weemoed, maar bovenal in dankbaarheid!  En ook met begrip, voor het feit dat vanaf nu de erediensten in de Dorpskerk zullen plaatsvinden en iedereen daar van harte welkom is.

Een enkele terugblik.
Ben Godtschalk, één van de kosters van de Kapel: “20 Jaar geleden kwamen we hier ‘uut het westen” wonen, aan de Kapelweg. Aan het andere einde van het weggetje stond De Wildenborchse Kapel, eens per maand een kerkgebouwtje. Wat een sfeer… we waren dan ook razend snel ingeburgerd. Mijn gade en ik werden er vrijwilliger en al snel tot kosters gebombardeerd. Vlak voor het overlijden van mijn vrouw- zeven jaar geleden- moest ik haar beloven dat ik zo lang als ik kon koster in de kapel te blijven… nu is er een einde aan een tijdperk, een nieuw hoofdstuk!”
Mevr. Ria Aartsen, voorzitter kerkenraad Hervormde Gemeente: “Een traditie gaat verloren. Het was niet alleen de kerkdienst bijwonen, maar (zeker in vroegere tijden) ook het uitwisselen van nieuwtjes uit de buurt. Een sociaal gebeuren, voor sommigen mogelijk nog belangrijker dan de kerkdienst. Als ouderling voelde je de sterke betrokkenheid op elkaar…”
Ds. Jan Kool, predikant van de Hervormde Gemeente: “Zolang ik predikant in Vorden ben mocht ik gemiddeld twee keer per jaar in de Kapel voorgaan. Vrijwel altijd was dat voor mij een ontspannen uitje. We zaten ongedwongen bijeen en vierden en voedden ons geloof met een trouwe kerngroep uit de buurt, aangevuld met gemeenteleden uit het dorp. De Kapel heeft het midden van een intiem kerkje en een knusse woonkamer. Ik hoop van harte dat iets van die beleving ook de diensten van de nieuwe Protestantse Gemeente Vorden in de Dorpskerk zal kenmerken….”

Vorden, 8 oktober 2017
W. Kramer

Back to Top