Gereformeerde kerk

In de Gereformeerde kerk is in het kader van de hereniging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Vorden de laatste dienst gehouden op 22 oktober 2017. Na de viering van de hereniging in een dienst op 29 oktober 2017, zullen alle diensten op het rooster van de Protestantse Gemeente Vorden worden gehouden in de Dorpskerk.

Informatie over de diensten staat vermeld op de achterzijde van het kerkblad en in de agenda.

Back to Top