Bijzondere diensten

'Vorden Zingt'
Om de maand organiseert de evangeliesatiecommissie een zangdienst in de Dorpskerk. Als u een mooi lied wil laten zingen, geef dat dan door aan Ria Wijnhoud, telefoon: 552454 of aan Doetie Luppen, telefoon: 553757.

Andere bijzondere diensten in het jaar zijn b.v.:

  • Biddag en dankdag voor gewas en arbeid;
  • 2.0 diensten - experimentele diensten in de Dorpskerk; 
  • Jeugd- en gezinsdiensten ( waaronder b.v. Palmpasen en de Schoenendoosdienst in november) 
  • Kerstnachtdiensten in de Dorpskerk;
  • Diensten in de laatste week voor Pasen;
  • Startdienst voor de kerken in Vorden i.v.m. de opening van een seizoen;
  • Dienst op ┬┤Eeuwigheidszondag┬┤ (laatste zondag van het kerkeljk jaar), waarvoor nabestaanden van overleden gemeenteleden worden uitgenodigd;
  • Openluchtdienst in de 'Groene Kathedraal' bij kasteel Vorden.

Van al deze diensten staat informatie over datum, aanvangstijd, voorgangers en andere medewerkenden aan de diensten in het kerkblad 'VOORal' en in de Agenda op deze site.

Back to Top