Van bonnen naar munten

Onlangs heeft de kerkenraad besloten om over te gaan van collectebonnen naar collectemunten. Eén van de redenen is, dat de munten hergebruikt kunnen worden. Er zijn munten van €1,-- en €2,--. 

Zoals u weet heeft de PG Vorden een ANBI-status. Het betekent dat u giften van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. U heeft daarvoor wel een bewijs nodig. Bij de aflevering van de munten krijgt u een bon die u moet bewaren als bewijs van de giften aan de PG Vorden.

Klik hier voor de bestelbon.

De bestelbon staat ook op de pagina van de kerkrentmeesters.

 

Vorden zoekt een nieuwe predikant

Op zoek naar een nieuwe predikant betekent het opstellen van een advertentie en profielschstsen van de gemeente en de predikant die men zoekt. Deze drie stukken kunt u hier lezen:

Klik hier voor de advertentie.

Klik hier voor de profielschets van de PG Vorden.

Klik hier voor de profielschets van de predikant die men voor de PG Vorden zoekt.

Vakantie predikant

Ds. Freek Brandenburg is met vakantie van maandag 30 juli t/m maandag 20 augustus.

Contactadressen voor die periode:

Zie voor adresgegevens: Kerkenraden.

Voorzitter van de kerkenraad: Ria Aartsen
De scriba: Francien Labeur
Wijkouderling: Corry Peters, Sabine Blaak, Egbert Markerink

Eén van de kosters:

Zie voor adresgegevens: Kosterteams

Back to Top