Verslag 2.0 dienst van 17 maart 2019

Een kort verslag van de 2.0-dienst van 17 maart staat op de pagina 'Bijzondere diensten'. Foto's van de dienst staan in het fotoboek 2018-2019

Bevestigingsdienst ds. Ruben den Hertog

Protestantse Gemeente Vorden verwelkomt nieuwe predikant
In een feestelijk dienst werd zondag 24 februari ds. Ruben den Hertog door zijn collega ds. Freek Brandenburg verbonden aan de Protestantse Gemeente Vorden. Veel gemeenteleden, familie, vrienden, vertegenwoordigers van andere kerken en de burgerlijke gemeente Bronckhorst waren naar de Dorpskerk gekomen om de dienst van intrede van ds. Ruben den Hertog mee te maken.
De dienst werd omlijst door muzikale medewerking van de cantorij o.l.v. Wilbert Berendsen, Henny Blaak op saxofoon en de vaste organist Mirjam Berendsen op orgel en piano. Na de dienst werd Ruben met zijn gezin welkom geheten door de voorzitter van de kerkenraad Ria Aartsen, die hem in de gemeente en dorp Vorden een goede gezegende tijd toewenste. Daarna was er voor de aanwezigen gelegenheid hem en zijn vrouw de hand te schudden onder het genot van een kopje koffie.

Foto's van de dienst in het fotoboek.

In het kerkblad VOORal van februari 2019 staat een uitgebreid interview met Ruben den Hartog.

Van bonnen naar munten

Onlangs heeft de kerkenraad besloten om over te gaan van collectebonnen naar collectemunten. Eén van de redenen is, dat de munten hergebruikt kunnen worden. Er zijn munten van €1,-- en €2,--. 

Zoals u weet heeft de PG Vorden een ANBI-status. Het betekent dat u giften van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. U heeft daarvoor wel een bewijs nodig. Bij de aflevering van de munten krijgt u een bon die u moet bewaren als bewijs van de giften aan de PG Vorden.

Klik hier voor de bestelbon.

De bestelbon staat ook op de pagina van de kerkrentmeesters.

 

Back to Top